Rodzice mogą wybrać jedną z opcji pobytu dziecka w przedszkolu:

- pełny pobyt - w godzinach 7.00 - 19.00
- niepełny pobyt - do godziny 15.00