Codziennie - od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 19.00 - zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy w gronie rówieśników.  Rodzicom, którzy potrzebują okazjonalnej opieki nad dzieckiem, proponujemy:

  • wykupienie Karnetu godzinowego (karnet do wykorzystania w wybranym dniu i godzinach)
  • wykupienie Wejściówki na pobyt jednorazowy
Karnet 6 h ważny przez 1 miesiąc na 6 godzin pobytu w dowolne dni
i o dowolnych porach
150 zł
Karnet 12 h ważny przez 1 miesiąc na 12 godzin pobytu w dowolne dni
i o dowolnych porach
300 zł
Karnet 36 h ważny przez 2 miesiące na 36 godzin pobytu w dowolne dni
i o dowolnych porach
900 zł

Wejściówka na 60 minut 20 zł
Pobyt jednorazowy do 6 godzin 100 zł
Pobyt jednorazowy do 9 godzin 120 zł
Pobyt jednorazowy do 12 godzin 150 zł

W ramach opłaty za pobyt dziecka w placówce zapewniamy:

  • opiekę pielęgnacyjno-dydaktyczną
  • możliwość uczestniczenia w zabawach grupowych, słuchania bajek, śpiewania piosenek itp. oraz w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w grupie
  • przerwy w zajęciach: gimnastyka w sali lub zabawa na świeżym powietrzu
  • możliwość odpoczynku/snu w wydzielonej sypialni
  • wyżywienie

Przed pierwszym pozostawieniem dziecka w placówce rodzice zobowiązani są podpisać Umowę, zapoznać się ze Statutem i Regulaminem oraz wypełnić Kartę Dziecka.

W przypadku wykupienia karnetu, każdorazowo przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, prosimy rodziców o telefoniczną informację, w jakich godzinach i na jak długo zamierzają pozostawić pozostawić dziecko pod naszą opieką.
Rodziców zainteresowanych opcją pobytu na godziny prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego.