Zależy nam na tym, by naszym podopiecznym zapewnić to, co najważniejsze dla każdego rodzica: zdrowie, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Nasze cele realizujemy dzięki zdrowej kuchni, dbałości o higienę, wielu zabawom na świeżym powietrzu i zajęciom ruchowym.

Przedszkolaki mają u nas także czas na relaks i mądrą zabawę.

Jako placówka edukacyjna realizujemy cele edukacyjne i dbamy o rozwój:

- społeczny – umiejętność funkcjonowania w grupie, szacunek wobec innych, zachowania empatyczne, przestrzeganie zasad;
- emocjonalny – akceptowanie własnych emocji, radzenie sobie z nimi;
- intelektualny – oprócz realizacji podstawy programowej prowadzimy zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności lingwistyczno-muzyczne (j. angielski, logorytmika, rytmika), emocjonalne i sensoryczne (zajęcia z psychologiem), twórcze (plastyczne, teatralne, dramowe) i ruchowe (korekcyjne, sportowe).

Najmłodsze lata to czas, kiedy dzieci mogą się beztrosko bawić, a rolą nas – dorosłych – jest zapewnić im odpowiednie warunki, by mogły zaspokajać naturalną ciekawość świata (wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi) oraz rozwijać swoją samodzielność i zdobywać wiedzę w naturalnym tempie i w przyjaznym otoczeniu, bez niezdrowej rywalizacji.