Przedszkolna zerówka to połączenie nauki i zabawy - czas, w którym dzieci zostaną przygotowane do kolejnego etapu w ich życiu - szkoły.

Dbamy o wszystkie aspekty, które składają się na dojrzałość szkolną:
a) dojrzałość fizyczną
b) dojrzałość poznawczą (uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa, słuchowa, myślenie, mowa)
c) dojrzałość emocjonalną (panowanie nad emocjami, nazywanie uczuć, poczucie obowiązku i odpowiedzialności)
d) dojrzałość społeczną (współczucie, poczucie przynależności, zachowania społeczne, samoocena)

Dzieci w ramach czesnego mają zapewniony udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych, takich jak np.: rytmika, korektywa, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe z piłkami, zajęcia kreatywne (w j.ang) itp. Oganizujemy też zajęcia fakultatywne (dodatkowo płatne), zgodnie z życzeniem rodziców, np. judo, szachy, robotyka, balet, dance, ceramika, prgramowanie itp.

Zapewniamy także bezpłatne wycieczki, teatrzyki, spotkania, warsztaty itp.

Oferujemy całodzienną opiekę z 6 posiłkami (z własnej zdrowej kuchni - produkty ekologiczne), wykwalifikowaną kadrę (zarówno polską, jak i anglojęzyczną - lektorzy, native speaker). W zerówce równolegle z programem polskim realizujemy anglojęzyczny program roczny, prowadzony przez anglojęzycznego nauczyciela. Grupa zerówkowa korzysta ze specjalnie przygotowanej  sali, uwzględniającej zarówno potrzebę nauki, jak i zabawy.

Realizujemy podstawę programową - zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. Stosujemy nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, które umożliwiają prowadzenie zajęć w ciekawy i nowatorski sposób – treści multimedialne wyświetlane na dużym ekranie, komputery z ekranem dotykowym do dyspozycji dzieci.