Naszym celem jest rzetelne przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Uczymy dzieci radzić sobie z nowymi sytuacjami i własnymi emocjami. Chcemy, by umiały nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, dobrze funkcjonowały w grupie i były samodzielne.

Rozwijamy w nich zainteresowanie nauką, pisaniem i czytaniem.

Stosujemy nowoczesne metody nauczania oraz narzędzia i pomoce dydaktyczne. Staramy się rozbudzić w dzieciach zainteresowanie światem.

 

 

 

Little Beetles // Little Birds // Busy Bees // Ladybirds // Butterflies // Fireflies