Żłobek działa na podstawie Statutu, z którym można zapoznać się w placówce.

Pracujemy przez cały rok (wrzesień – sierpień), od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:00 - 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Informacja o dodatkowych dniach wolnych podawana jest na początku każdego roku szkolnego.

 

Do żłobka zapraszamy dzieci w pierwszym i drugim roku życia.

W żłobku przy ul. Wenus 1 prowadzimy dwie grupy:

Little Beetles I- grupa dzieci młodszych 

Little Beetles II - grupa dzieci starszych

 

 

 

Little Beetles // Little Birds // Busy Bees // Ladybirds // Butterflies // Fireflies