Nasza placówka powstała w październiku 2009 r.
Po trzech latach istnienia Klubu Niemowlaka i Przedszkolaka Incy-Wincy mieszczącego się przy ul. Działkowej w Józefosławiu,
we wrześniu 2012 r. - w nowej lokalizacji, przy ul. Julianowskiej 86a - powstało Przedszkole Incy-Wincy, a 1 marca 2013 r.  - Żłobek Niepubliczny.
W dniu 23 października 2015 r., przy ul. Wenus 1, powstał Żłobek Niepubliczny nr 2.
W październiku 2018 r. uruchomiliśmy dodatkową lokalizację przedszkola w budynku przy ul. Julianowskiej 86.
 

Istotą działania naszej placówki jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Wspieramy harmonijny, indywidualny rozwój dziecka poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, rozbudzanie wyobraźni, a także naukę samodzielności i rozwój społeczny.
W naszej placówce opiekujemy się dziećmi od pierwszego roku życia.
W grupach żłobkowych stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego dziecka, zarówno w odniesieniu do opieki (spanie, jedzenie itp.), jak i stymulowania rozwoju.
W grupie przedprzedszkolnej (2-latki) łagodnie przygotowujemy dzieci do edukacji przedszkolnej. Powoli uczą się one samodzielności (jedzenie, toaleta), poznają pierwsze zasady, nabywają umiejętności społeczne, uczą się pracować w grupie rówieśniczej, ale wciąż przy dużym wsparciu opiekunów.
W grupach przedszkolnych oprócz realizowanej podstawy programowej zapewniamy dzieciom wiele ciekawych zajęć dodatkowych, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki, koncerty i wycieczki. Celem edukacji przedszkolnej, a w szczególności zerówki, jest osiągnięcie gotowości szkolnej w wielu jej aspektach: dojrzałości umysłowej (zainteresowanie nauką, pisaniem, czytaniem), dojrzałości społecznej (nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, funkcjonowanie w zespole, przestrzeganie reguł, samodzielność), dojrzałości fizycznej (ogólna kondycja organizmu i zdrowie dziecka, odpowiednia sprawność rąk, koordynacja ruchowa i ruchowo-wzrokowo), a także dojrzałości emocjonalnej (zdolność przeżywania różnych emocji i ich kontrolowania).