e-mail: sekretariat@incywincy.pl

 


NASZE PLACÓWKI:
 

Incy-Wincy NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE o profilu językowym - działa od 1 września 2012 r. na podstawie wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Piaseczno pod numerem 84.
Budynek I: ul. Julianowska 86a, Julianów
Budynek II: ul. Julianowska 86, Julianów (od 24 września 2018 r.)
 

Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny - działa od 1 marca 2013 r. na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem 2/Ż/2013.
Budynek I: ul. Julianowska 86a, Julianów

Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny nr 2 - działa od 23 października 2015 r. na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
pod numerem 5/Ż/2015.
ul. Wenus 1, Józefosław