e-mail: sekretariat@incywincy.pl

 


NASZE PLACÓWKI:
 

1.
Incy-Wincy NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE o profilu językowym, ul. Julianowska 86a
działa od 1 września 2012 r. na podstawie wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Piaseczno pod numerem 84.

2.
Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny, ul. Julianowska 86a
działa od 1 marca 2013 r. na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem 2/Ż/2013.

3.
Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny nr 2, ul. Wenus 1
działa od 23 października 2015 r. na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
pod numerem 5/Ż/2015.

4.
Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym, ul. Julianowska 86
działa od 24 września 2018 r. na podstawie wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Piaseczno pod numerem 118.