1. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym
ul. Julianowska 86a
05-509 Julianów

510 32 30 30 (informacje i zapisy)
22 750 54 20

 

2. Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny
ul. Julianowska 86a
05-509 Julianów

513 993 489 (informacje i zapisy)

 

3. Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny nr 2
ul. Wenus 1
05-509 Józefosław

513 993 489 (informacje i zapisy)
510 34 02 02

 

4. Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym
ul. Julianowska 86
05-509 Julianów

513 993 489 (informacje i zapisy)
798733616