Dotyczy rodziców, którzy opłacają osobno czesne i obiady.

 

Obiady można odwoływać

najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka

wysyłając SMS na numer

504 666 360.