W trosce o prawidłowy rozwój dzieci stale współpracujemy z psychologiem,  logopedą oraz terapeutą Integracji Sensorycznej.

Psycholog regularnie obserwuje dzieci i jest w stałym kontakcie z wychowawczyniami  i opiekunkami. W razie potrzeby spotyka się z rodzicami dzieci, przedstawia swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące dzieci i koordynuje wspólne działania służące rozwiązywaniu zauważonych problemów. Psycholog może też zaproponować zajęcia (dodatkowo płatne) w ramach terapii TUS (Trening Umiejętności Społecznych) - w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu.

Logopeda przeprowadza badania przesiewowe i przedstawia ich wyniki rodzicom, którzy podejmują decyzje dotyczące udziału w indywidualnych  (dodatkowo płatnych) zajęciach korekcyjnych w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu.

Terapia SI - Nasi nauczyciele przechodzą szkolenia w dziedzinie rozpoznawania zaburzeń integracji sensorycznej, a rodzice otrzymują informacje pomagające w identyfikacji ewentualnych zaburzeń u dzieci. Na życzenie rodziców organizujemy spotkania z terapeutą, który może przygotować diagnozę SI. Jeśli wymagana jest terapia, proponujemy zajęcia w naszej kompleksowo wyposażonej sali terapii SI (w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu). Są to zajęcia f dodatkowo płatne, prowadzone przez współpracujących z nami wykwalifikowanych terapeutów.

Oprócz regularnych szkoleń dla kadry organizujemy też ciekawe szkolenia dla rodziców.