Przedszkole działa na podstawie Statutu, z którym można zapoznać się w placówce.

Przedszkole czynne jest przez cały rok (wrzesień – sierpień), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  Informacja o dodatkowych dniach wolnych podawana jest na początku każdego roku szkolnego.

W skład zespołu pedagogicznego w każdej grupie przedszkolnej wchodzą:

- wychowawca
- nauczyciel wspomagający
- nauczyciel j. angielskiego oraz native speaker j. angielskiego
- nauczyciele zajęć dodatkowych oraz pomoc nauczycieli.

W przedszkolu realizowana jest nowa podstawa programowa - zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. W pozostałym czasie odbywają się zajęcia tematyczne, zabawy ogólnorozwojowe, ruchowe w salach i na placu zabaw, odpoczynek/sen - zgodnie z ramowym planem dnia.

Przedszkole dysponuje własną kuchnią, działającą pod stałym nadzorem sanepidu, a posiłki dla dzieci przygotowywane są ze starannie dobieranych produktów. Nasze jadłospisy uwzględniają wszelkie diety i alergie.

Pierwszy tydzień września jest tygodniem adaptacyjnym, bez zajęć dydaktycznych.