Incy-Wincy
Żłobek Niepubliczny

Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny przy ul. Julianowskiej 86a w Julianowie
działa od 1 marca 2013 r.
na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
pod numerem 2/Ż/2013.

Incy-Wincy Żłobek Niepubliczny nr 2 przy ul. Wenus 1 w Józefosławiu
działa od 23 października 2015 r.
na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
pod numerem 5/Ż/2015.

Obie placówki, działając zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, prowadzone są
przez Firmę Szkoleniowo-Usługową PAMM
Małgorzata Medyńska (NIP: 951-134-18-47, REGON 142043150).

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku można uiścić w biurze lub przelewem,
na rachunek w MBanku:
Małgorzata Medyńska, Firma Szkoleniowo-Usługowa PAMM,
59 1140 2017 0000 4102 1054 2761

Incy-Wincy
Niepubliczne przedszkole
o profilu językowym

Od maja 2012 r. placówka jest zarejestrowana
w Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Piaseczno
(zaświadczenie ESiPN gm.Piaseczno nr 84/1/NP/2012).
Przedszkole prowadzone jest przez Małgorzatę Medyńską
(NIP: 951-134-18-47, REGON 146292920).

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu można uiścić w biurze lub przelewem,
na rachunek w MBanku:
Małgorzata Medyńska, Przedszkole Incy-Wincy,
74 1140 2017 0000 4802 1293 4944